PRETRAGA NEKRETNINA

Lapcici,Budva

Informacije

List nepoketnosti broj 1067 KO Maine, katastarska parcela broj 3074/1, povrsine 1219m2.

 

Posljednji oglasi

SQUAREE FEET:M2

LOT SIZE:M2

Radovce, Podgorica

SQUAREE FEET:M2

LOT SIZE:M2

Glavica , Danilovgrad