PRETRAGA NEKRETNINA

Kuce rakica,Podgorica

Informacije

List nepokretnosti broj 340,KO Dajbabe ,na katastarskoj parceli broj 1349,podbroj 19, po kulturi pašnjak 5.klase površine 6468m2,na istoj parceli,podbroj 24,pašnjak 5.klase površine 682m2.

 

Posljednji oglasi

SQUAREE FEET:M2

LOT SIZE:M2

Radovce, Podgorica

SQUAREE FEET:M2

LOT SIZE:M2

Glavica , Danilovgrad

SQUAREE FEET:M2

LOT SIZE:M2

Bul. Svetog Petra Cetinskog

SQUAREE FEET:170+81M2

LOT SIZE:170+81M2

Gorica C

SQUAREE FEET:1250.43M2

LOT SIZE:1250.43M2

Miloja Pavlovića,110
Ne
Ne
Ne