PRETRAGA NEKRETNINA

Kuce rakica,Podgorica

Informacije

List nepokretnosti broj 340,KO Dajbabe ,na katastarskoj parceli broj 1349,podbroj 19, po kulturi pašnjak 5.klase površine 6468m2,na istoj parceli,podbroj 24,pašnjak 5.klase površine 682m2.

 

Posljednji oglasi

SQUAREE FEET:M2

LOT SIZE:M2

Radovce, Podgorica

SQUAREE FEET:M2

LOT SIZE:M2

Glavica , Danilovgrad