PRETRAGA NEKRETNINA

Lipovo,Kolasin

Informacije

List nepokretnosti broj 185 KO Lipovo, Kolasin, katastarska parcela broj 1198, livada povrsine 13269m2, katastarska parcela broj 1205 livada 13269m2 i katastarska parcela 1248/1 suma povrsine 1490m2.

 

Posljednji oglasi

SQUAREE FEET:M2

LOT SIZE:M2

Radovce, Podgorica

SQUAREE FEET:M2

LOT SIZE:M2

Glavica , Danilovgrad