PRETRAGA NEKRETNINA

Lipovo,Kolasin

Informacije

List nepokretnosti broj 185 KO Lipovo, Kolasin, katastarska parcela broj 1198, livada povrsine 13269m2, katastarska parcela broj 1205 livada 13269m2 i katastarska parcela 1248/1 suma povrsine 1490m2.

 

Posljednji oglasi

SQUAREE FEET:M2

LOT SIZE:M2

Radovce, Podgorica

SQUAREE FEET:M2

LOT SIZE:M2

Glavica , Danilovgrad

SQUAREE FEET:M2

LOT SIZE:M2

Bul. Svetog Petra Cetinskog

SQUAREE FEET:170+81M2

LOT SIZE:170+81M2

Gorica C

SQUAREE FEET:1250.43M2

LOT SIZE:1250.43M2

Miloja Pavlovića,110
Ne
Ne
Ne