PRETRAGA NEKRETNINA

Briska Gora, Ulcinj

Informacije

List nepokretnosti broj 138 KO Briska Gora,  kat.parcela 289, pasnjak 2042m2 , na kat.parceli broj 290 suma 99,777m2, i na istoj parceli rusevina zgrade.

 

 

Posljednji oglasi

SQUAREE FEET:M2

LOT SIZE:M2

Radovce, Podgorica

SQUAREE FEET:M2

LOT SIZE:M2

Glavica , Danilovgrad