PRETRAGA NEKRETNINA

Glavica , Danilovgrad

Informacije

List nepokretnosti broj 1195 ,KO Glavica ,na kat. parceli broj 1871 ,podbroj 3,po kulturi pašnjak 6.klase površine 680m2, na istoj parceli i podbroju i ,broj zgrade 1, po kulturi porodicna stambena zgrada u osnovi površine 85m2 sa pripadajucim PD-ovima, na istoj parceli i podbroju ,broj zgrade 2 , po kulturi pomocna zgrada površine 156m2.

 

 

 

Posljednji oglasi

SQUAREE FEET:M2

LOT SIZE:M2

Radovce, Podgorica

SQUAREE FEET:M2

LOT SIZE:M2

Glavica , Danilovgrad