PRETRAGA NEKRETNINA

Carousel: images not found

Hercegovacka

Informacije

Stan površine 70 m2 se nalazi u Hercegovackoj ulici , u dijelu u kome je dozvoljen saobracaj , u neposrednoj blizini raskrsnice sa ulicom Balsica.  Stan se nalazi u objektu koji je sagradjen prije cca 50-60 godina klasičnim metodama gradnje , spratnosti 1P+P+3 . Konstrukcija objekta je armiranobetonska sa osivim stubovima dok je fasada rađena po sistemu klasičnih fasadi.

  • Pješačka/kolska udaljenost od ul. Slobode (zapadno u odnosu na predmetni objekat) je 147 metara.
  • Pješačka/kolska udaljenost od ul. Marka Miljanova (istočno u odnosu na predmetni objekat) je 46 metara.
  • Pješačka/kolska udaljenost od Bulevara Stanka Dragojevića (sjeverno u odnosu na predmetni objekat) je 101 metar.
  • Vazdušna udaljenost od Trga Republike je 198 metara (jugozapadno u odnosu na predmetni objekat) je 198 metara

Stan je upisan u listu nepokretnosti broj 608,  na katastarskoj parceli broj 3604, PD71.

70

Posljednji oglasi

SQUAREE FEET:M2

LOT SIZE:M2

Radovce, Podgorica

SQUAREE FEET:M2

LOT SIZE:M2

Glavica , Danilovgrad

SQUAREE FEET:M2

LOT SIZE:M2

Bul. Svetog Petra Cetinskog

SQUAREE FEET:170+81M2

LOT SIZE:170+81M2

Gorica C

SQUAREE FEET:1250.43M2

LOT SIZE:1250.43M2

Miloja Pavlovića,110
Ne
Ne
Ne