PRETRAGA NEKRETNINA

Informacije

Stan u Baru je upisan pod listom nepokretnosti br. 2343,KO Novi Bar,PJ Bar, na katastarskoj parceli 5807/8. Stambeni prostor je površine 24m2,Pd18,zgrada broj 1 spratnost P3.

 

Posljednji oglasi

SQUAREE FEET:M2

LOT SIZE:M2

Radovce, Podgorica

SQUAREE FEET:M2

LOT SIZE:M2

Glavica , Danilovgrad