PRETRAGA NEKRETNINA

LN broj 723, KO Ibarac I, Rožaje, Rožaje, 84310, Sjever

Informacije

LN broj 723, KO Ibarac I, označene kao katastarska parcela br. 665 LN broj 723, KO Ibarac I, označene kao kat. parcela br. 665. Način korišćenja dvorište, površine 366m2 i na istoj katastarskoj parceli poslovni prostor porodične zgrade, PD 2, broj zgrade 1, površine 50m2 . Mikrolokacija je istočno od magistralnog puta Berane-Rožaje , kolski udaljena 710m . Poslovni prostor se nalazi u okviru porodične stambene zgrade . Ulaz u poslovni prostor je direktno iz dvorišta , koje ima izlaz na Sandžačku ulicu.

366.00
0
Ne
Ne
Ne
Ne

Posljednji oglasi

SQUAREE FEET:M2

LOT SIZE:M2

Radovce, Podgorica

SQUAREE FEET:M2

LOT SIZE:M2

Glavica , Danilovgrad

SQUAREE FEET:M2

LOT SIZE:M2

Bul. Svetog Petra Cetinskog

SQUAREE FEET:170+81M2

LOT SIZE:170+81M2

Gorica C

SQUAREE FEET:1250.43M2

LOT SIZE:1250.43M2

Miloja Pavlovića,110
Ne
Ne
Ne