PRETRAGA NEKRETNINA

Skaljari , Kotor, 85330, Primorje

Informacije

Zemljište sa poslovnim obektima se nalaze u istočnom dijelu Kotora. Lokacija je jako atraktivna jer se sa sjeveroistočne strane nalazi Stari Grad dok je od mora udaljeno svega 150 metara. Nepokretnosti su pod  LN 895 KO Škaljari i LN 895 KO Škaljari I , nalaze se  katastarske parcele na kojima su zemljište i poslovni objekti. Takođe u blizini objekta se nalazi i hotel Fjord.

Teren je u blagom padu, u pravcu istok-zapad a zemljište je neograđeno.

 

 

0.00
0
Ne
Ne
Ne
Ne

Posljednji oglasi

SQUAREE FEET:M2

LOT SIZE:M2

Radovce, Podgorica

SQUAREE FEET:M2

LOT SIZE:M2

Glavica , Danilovgrad