PRETRAGA NEKRETNINA

Budva, Budva, Primorje

Informacije

U KO Budva nalaze se 4 poslovna prostora površina: 27m2, 29m2, 45m2 i 29m2. Ukupna površina je 130m2.

Objekti su upisani pod LN 2632 KO Budva

0.00
0
Ne
Ne
Ne
Ne

Posljednji oglasi

SQUAREE FEET:M2

LOT SIZE:M2

Radovce, Podgorica

SQUAREE FEET:M2

LOT SIZE:M2

Glavica , Danilovgrad