PRETRAGA NEKRETNINA

Novo Selo, Danilovgrad, 81410

Informacije

Zemljište se vodi pod LN 893. Nalazi se na kat. parc. 1540/7, 1540/33, 1540/44, 1540/45 i ukupne je povrsine 9,915 m2. Sve parcele su u okviru potesa Komunica. Kat. parc. 1540/7 nalazi se uz magistralni put PG-DG  i preko puta fabrike sokova Pirela. Sve parcele izlaze na lokalni put i medjusobno su povezane i mogu da predstavljaju jednu teritorijalnu cjelinu. Udaljenost parcela od prikljucka struje i vode je nekoliko stotina metara. Parcele se nalaze u zahvatu GUP Danilovgrad.

 

 

9915.00
0
Ne
Ne
Ne
Ne

Posljednji oglasi

SQUAREE FEET:M2

LOT SIZE:M2

Radovce, Podgorica

SQUAREE FEET:M2

LOT SIZE:M2

Glavica , Danilovgrad