PRETRAGA NEKRETNINA

Grahovo, Rožaje, 84310

Informacije

U Rožajama se nalazi industrijsko postrojenje za proizvodnju vode za piće. Fabrika vode se nalazi na 2.5 km od centra Rožaja, na potezu “Zeleni”. Na parcelama se nalazi poslovni objekat sa postrojenjima za punjenje flaširane vode. Pored glavnog objekta sa proizvodnom halom, kancelarijskim i magazinskim prostorom, u okviru kompleksa se nalaze još portirnica i pomoćni objekat sa kotlarnicom.

Nepokretnosti se vode pod LN 7 na sledećim parcelama:

  • Kat.parcela br. 175 (podbroj 1) livada 4. klase površine 5.140 m2,
  • Kat. parcela br. 175 (podbroj 2  zgrada br.1) poslovna zgrada u privredi površine 3.136 m2,
  • Kat. Parcela br. 175 (podbroj 2 br. Zgrade 2) pomoćna zgrada u privredi pov. 248 m2,
  • Kat. parcela br. 175 ( podbroj 2 ) zemljište uz privrednu zgradu površine 7.843 m2,
  • Kat. parcela br. 176 (podbroj 2 br. zgrade 1) poslovna zgrada u privredi površine 100 m2,
  • Kat. parcela br. 176 (podbroj 2) zemljište uz privrednu zgradu površine 2817 m2,
  • Kat. parcela br. 179 (podbroj 3) zemljište uz privrednu zgradu površine 318 m2.

16118.00
0
Ne
Ne
Ne
Ne

Posljednji oglasi

SQUAREE FEET:M2

LOT SIZE:M2

Radovce, Podgorica

SQUAREE FEET:M2

LOT SIZE:M2

Glavica , Danilovgrad

SQUAREE FEET:M2

LOT SIZE:M2

Bul. Svetog Petra Cetinskog

SQUAREE FEET:170+81M2

LOT SIZE:170+81M2

Gorica C

SQUAREE FEET:1250.43M2

LOT SIZE:1250.43M2

Miloja Pavlovića,110
Ne
Ne
Ne