PRETRAGA NEKRETNINA

Luzac, Berane, Berane, Sjever

Informacije

LN 2581 KO Lužac,Berane LN 2581 KO Lužac, kat.parc.110, porodična stambena zgrada P 70m² + P1 70m²

0.00
0
Ne
Ne
Ne
Ne

Posljednji oglasi

SQUAREE FEET:M2

LOT SIZE:M2

Radovce, Podgorica

SQUAREE FEET:M2

LOT SIZE:M2

Glavica , Danilovgrad