PRETRAGA NEKRETNINA

Sutorina, Herceg Novi, Herceg Novi, Primorje

Informacije

LN 189 KO Sutorina, Herceg Novi , kat.parcela.104, povrsine 1705 m2 suma 1.klase, kat.parcela.104,povrsine 500m2, kat.parcela.104, br.zgrade1, povrsine 372m2, poslovne prostorije za nekomercijalnu upotebu ,kat.parcela.104, br.zgrade 2, povrsina 9m2, pomocna zgrada, kat.parcela..104,br.zgrade 3, povrsina 14m2, pomocna zgrada,kat.parcela. 105, povrsina 4113m2, po tipu botanicka basta , kat.parcela..106,povrsina 683m2, po tipu pasnjak 1 klase .

 

 

 

0.00
0
Ne
Ne
Ne
Ne

Posljednji oglasi

SQUAREE FEET:M2

LOT SIZE:M2

Radovce, Podgorica

SQUAREE FEET:M2

LOT SIZE:M2

Glavica , Danilovgrad