PRETRAGA NEKRETNINA

Budva I, Budva, Primorje

Informacije

LN br. 1724, KO Budva I , Budva Nekretnina upisana u LN br. 1724, koji se vodi pri KO Budva I , na kat. parc. br. 180, podbroj 1, broj zgrade 1 i 2 ,na parceli se nalaze stambeni objekti 1 i 2 ukupne povrsine 180 m2 i dvorište ukupne površine 261 m2.

0.00
0
Ne
Ne
Ne
Ne

Posljednji oglasi

SQUAREE FEET:M2

LOT SIZE:M2

Radovce, Podgorica

SQUAREE FEET:M2

LOT SIZE:M2

Glavica , Danilovgrad